معنی اعداد و حروف روی جعبه سوزن های طب سوزنی

توسط

در این مقاله قصد داریم معنی اعداد مختلف و رنگ های مختلف موجود روی جعبه ی سوزن های طب سوزنی را به شما نشان دهیم.

در تصویر بالا یک مثال از یک جعبه ی سوزن طب سوزنی را مشاهده می کنید.

عدد 5 که قبل از حرف PB نوشته شده است به این معناست که هر 5 عدد سوزن دارای یک گاید می باشد. در بعضی از جعبه ها ممکن است شما عدد 10 را ببینید که به این معناست که هر 10 سوزن دارای یک گاید می باشد و اگر عددی در این قسمت مشاهده نشد به این معناست که هر سوزن یک گاید دارد.

حرف P ابتدای کلمه ی plastic است و به این معناست که دسته ی سوزن ها پلاستیکی است. در بعضی سوزن ها حرف C  را می بینیم که به معنای دسته مسی و در بعضی حرف K را میبینیم که به معنی دسته استیل می باشد.

پس از این ها به شماره ای 4 رقمی می رسیم. دو شماره ی اول نشان دهنده ی گیج یا قطر سوزن بر حسب صدم میلی متر و دو شماره ی دوم نشان دهنده ی طول سوزن بر حسب میلیمتر هستند.

برای مثال در جعبه ی بالا عدد 1613 را میبینیم به این معنا که سوزن های این جعبه دارای گیج یا قطر 0/16 میلیمتر و طول 13 میلیمتر هستند.

در قسمت پایین تر مجددا دوعدد مشاهده می کنید. عدد اول که درکنار آن حرف G قرار دارد؛ گیج یا قطر سوزن بر حسب اینچ و عدد دوم طول سوزن برحسب اینچ می باشد.

در پایین ترین قسمت نیز مجددا قطر و طول سوزن  برحسب میلیمتر نوشته شده است.

رنگ بندی برچسب سوزن ها بر اساس قطر آنها است به این صورت که:

رنگ قرمز برای قطر 0/16 میلیمتر

رنگ  عاجی برای  قطر 0/18 میلیمتر

رنگ آبی برای قطر 0/20 میلیمتر

رنگ بنفش برای قطر 0/25 میلیمتر

رنگ زرد برای قطر 0/30 میلیمتر

می باشد.

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.