تکنیک زدن سوزن طب سوزنی

توسط

سوزن را توسط انگشت های شست و اشاره و وسطی نگه داشته و اغلب انگشت چهارم برای هدایت سوزن به آن تکیه داده می شود. نوک سوزن تقریبا به اندازه 0.5 تا 1 سانتیمتر آزاد بوده و در نقاط طب سوزنی که قبلا به وسیله محلول ضدعفونی کننده، ضدعفونی شده است به آرامی وارد می کنیم.

بیمار در موقع سوزن زدن باید روی تخت دراز بکشد و بسته به اینکه کدام قسمت بدن باید مورد طب سوزنی قرار گیرد به طرف پهلو و یا پشت و یا شکم در روی تخت قرار می گیرد.

سوزن به طوری که گفته شد به طور عمودی بین انگشتان قرار می گیرد و بهتر است سریع در محل مورد نظر فرو برده شود چون روش آرام ممکن است درد ناشی از تماس سوزن با پوست را تشدید کند. لذا غالبا این عمل را با سرعت انجام می دهند.

عمق فروکردن سوزن در محل های مختلف و نقاط متعدد آکوپونکتور، مختلف می باشد. به عقیده طب سنتی چین، زاویه سوزن ها با پوست باید در ناحیه صورت تقریبا 20 درجه و در نواحی جمجمه و اندام های بالائی و پائینی و سینه 35 تا 50 درجه و در سایر نقاط بدن به طور عمودی می باشد.

طول مدت هر جلسه طب سوزنی صرف نظر از موارد استثنائی بین 15 تا 30 دقیقه تعیین شده و سوزن ها در محل خود باید به نحوی قرار گیرند که در اثر حرکات بیمار تولید ناراحتی و مزاحمت ننمایند. ضمنا باید بیماران ضعیف و بی بنیه را جهت جلوگیری از حالت شوک احتمالی به حالت درازکش و خوابیده درمان نمود.

نظرتون رو درمورد این مقاله در قسمت دیدگاه برامون بنویسید. 🙂

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.