Tao و انرژی حیاتی Qi

توسط

نظر فیلسوفانه باستانی چین هرگونه وجود کائنات و تغییرات کلی و جزئی در آن را در هر موردی، تابع و دنباله رو و وابسته جدانشدنی به یک قدرت خلاق و طبیعی به نام Tao می داند. Tao به صورت یک نیروی مداوم و سازنده، پایه و اساس تمام نوآوری ها و تغییر و تبدیلات دینامیکی را در جهان به وجود می آورد. این نیرو به طور پایدار در هر گوشه و کنار طبیعت وجود داشته و در هر طرف آن، فاکتور های Yin و Yang در مقابل هم قرار گرفته  و تعادل ایجاد می کنند و بدین ترتیب تعادل و بقای جهان را با اعمال خود تضمین می نمایند.

انرژی حیاتی Qi چیست؟

Tao نیروی خلق کننده جریان انرژی Qi به شمار می رود و دوگانگی و قطبیت Yin و Yang تابع این انرژی می باشد. Qi انرژی حیاتی طبیعت را تشکیل داده و در همه جای آن وجود دارد و همیشه در حال تغییر، حرکت و تبدیل است. در مراحل مختلف زندگی انسان هرگونه عملکرد عضوی و رشد و.. در نتیجه ی جریان داشتن این انرژی در آن اعضا رخ می دهد. این نیرو در اعضا بدن ذخیره شده و جا به جایی و حرکت این نیرو در کانال هایی به نام مریدین جاری می شود.

اگر در بدن انسان اختلالی در این سیستم انرژی به وجود آید، جریان خون نیز نظم و همکاری خود را از دست داده و بیماری به وجود می آید.

با نظراتتون ما رو در خدمت رسانی بهتر یاری کنید.(:

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.