کدام عضو های بدن یین و کدام یانگ هستند؟

توسط

بر اساس عقاید طب سنتی چین از تعداد 11 اعضای بدن، 6عدد از قطب Yang و 5عدد از قطب Yin شمرده می شود.

در طب سنتی چین 6 عضو Yang را اعضای Fu (توخالی) و 5 عضو Yin را اعضای Zang (توپر) تشکیل می دهد.

اعضای Fu عبارتند از: روده بزرگ- روده کوچک- معده- مثانه- کیسه صفرا و sanjiao

اعضای Zang عبارتند از: قلب- ریه- طحال- کبد- کلیه همکاری یک عضو یین با یک عضو یانگ یعنی جفت Fu-Zang برای عملکرد اعضا و حتی اعضای حسی و بافت آناتومیک مشخص دارای اهمیت بسیاری می باشد و این اتحاد یین و یانگ باعث جریان انرژی حیاتی و سیراب شدن کانال های مربوطه می شود.

منتظر نظرات شما درباره این مطلب هستیم(:

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.