ماهیت نقاط طب سوزنی!

توسط

اکثر دانشمندان رشته طب سوزنی بعد از صدها مطالعه و مقایسه های مختلف به این حقیقت که اکثر نقاط طب سوزنی با نقاط ماشه ای منطبق هستند؛ پی برده اند.( نقاط ماشه ای: تریگر پوینت یا نقاط ماشه ای، یک نوع سفتی عضلانی در نتیجه گره های انقباضی کوچک است که در عضله و بافت آن در هنگام آسیب دیدن یا فعالیت بیش از حد بوجود می آیند که می‌توانند باعث ایجاد درد موضعی و یا درد انتشاری در مناطقی دور از عضله درگیر که به نظر می رسد کاملا غیر مرتبط است، شوند. معمولا گرفتگی های حاصل از نقاط ماشه ای بسیار شدید بوده و به دردهای مزمن تبدیل می شوند؛ به این معنی که با گذشت زمان درد مرتبا در نقاط مربوطه تقویت شده و حتی عضلات کناری را هم تحت تاثیر قرار می دهد.) Melzack و همکاران ثابت کردند که 71 درصد نقاط طب سوزنی با نقاط ماشه ای مرتبط بوده و به همین جهت نوک سوزن ها اعصاب حسی را که از عضلات خارج می شوند متاثر می نمایند.

التیام یا تسکین درد ها، در اثر فرو کردن یک سوزن در نقاط ماشه ای در محل های دور یا نزدیک، بسته به موقعیت مکانی مرکز درد ایجاد می شود. طب سنتی چین در صورت دردناک بودن نقاط ماشه ای، آنها را Ah Shi نام گذاری کرده و در هر اختلالی، سوزن زدن آن نقاط را توصیه می کند. این نقاط اکثرا خارج از توده های عضلانی و اسکار پوست ها و زخم ها و کپسول های مفصلی و تاندون ها و لیگامان ها و برپوست استخوان ها قرار دارند. سوزن هایی که در این نقاط زده شده اند در تخفیف و بهبودی دردها بسیار موثر می باشند.

منتظر نظرات شما درباره این مطلب هستیم(:

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.