نحوه ی تشخیص نقاط طب سوزنی توسط نقطه یاب ها

توسط

مقاومت الکتریکی پوست در نقاط طب سوزنی کمتر از مقاومت اطراف خود می باشد.

مقاومت الکتریکی پوست در حال خشکی از 200 هزار تا 2 میلیون اهم می باشد. در تحقیقات انجام شده مقاومت نقاط طب سوزنی 50 هزار اهم اعلام شده است. لذا از این پدیده برای ساخت نقطه یاب های طب سوزنی استفاده شده است. این دستگاه ها مقاومت پوست را به وسیله ی اهم تعیین می کند. در موردی که نوک حساس مداد مانند آن با اختلاف مقاومت پوست مواجه شود با روشن شدن چراغ یا آلارم، معاینه کننده را متوجه نقطه طب سوزنی می نماید.

از یافته های دیگر نقاط طب سوزنی، وجود اختلاف پتانسیل  بین نقاط طب سوزنی و پوست اطراف می باشد. با اندازه گیری دقیق  به وسیله ی دستگاه های بسیار حساس، نقاط طب سوزنی ولتاژی برابر 5 میلی ولت کمتر از نقاط مجاور خود دارند.

Jaff et al در تحقیقی نشان داد که در یک آسیب یا بریدگی پوست، یک جریان الکتریکی آسیب به وجود می آید که مربوط به الکتریسیته پوست می باشد و ممکن است فرو کردن سوزن نیز در پوست جریان مشابهی را ایجاد نماید که تاثیر بیولوژیکی و ترمیمی روی بافت ها را دارد.

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.