چگونه تحریک سوزن را تشدید یا تسکین دهنده کنیم؟

برای تحریک سوزن ها جهت تسکین و تشدید باید مهارت های لازم در درمان کلاسیک طب سوزنی وجود داشته باشد. تاثیر درمانی به همراه تحریک یا بدون تحریک، بستگی به داشتن تجربه و احساس  DeQi توسط بیمار دارد. اگر در تحریک دستی، بیمار احساس درد بکند نباید کار را ادامه داد. بنا به عقاید طب … ادامه خواندن چگونه تحریک سوزن را تشدید یا تسکین دهنده کنیم؟